Vores grundlov er vores arv, vores flag vores Danmark, det er kærlighed til folket som beskytter os som en mor der værner om os og bærer i skønhed de paragraffer hvilken vore live estisk og moral hviler på det er det dyrebareste vi har som nation og definer Danmark. Skal en regerings knejse med stolthed over at det måske er lykkes for dem med smart ord og jura at udmanøvrer Danmarks riges grundlov For hvis de sejrer så har de selv tabt og så har vi alle tabt….. / Christian søgsmål gruppen mod GF