Radio avisen

Genstridige kærester ender hos inkasso. Flere kommuner inddriver nu kolde kontanter fra kærester, der nægter at forsørge den kontanthjælpsmodtager, som de bor sammen med. Vi har ikke andet valg, lyder det fra landets socialchefer.

Tekst

Tvangseteskab

Rigtig mange ægteskaber hvor der indtræffer en social begivenhed eller sygdom og der kun er en lavtløns indtægt til at bære økonomien  ender i skilsmisse.  

 42,7 pct. af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Det viser Danmarks Statistiks beregning af skilsmisseprocenten for 2012 . Der er tale om en kraftig stigning i forhold til sidste år, hvor skilsmisseprocenten var 40,2.

Lønmodtageren bliver taget som gidsel

Det er lønmodtageren som  3 part der  bliver taget som økonomisk  gidsel i  et  afklaringsforløb imellem 2 andre parter

Dermed er lønmodtageren involveret  i sag  som vedkommende ikke har indflydelse på og ej heller kan  agerer på men bliver gjort økonomisk ansvar for. og bliver diskrimineret i forhold til andre lønmodtager ved at skulle overtage staten forpligtelser.

 

§ 97 a Forsømmer en samlever at opfylde sin forsørgelsespligt efter #§ 2 #§ 2 b udbetaler kommunen uddannelses- eller kontanthjælp til ansøgeren. Kommunen kan opkræve et beløb hos samleveren svarende til den udbetalte uddannelses- eller kontanthjælp. Kommunen kan dog kun opkræve beløbet, hvis samleveren efterlades tilstrækkelige midler til at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse.