Så er Københavns kommune ved at gøre klar til smadre lønmodtageren formue, arvesmykker mm. I øjeblikket modtager lønmodtagere der bor sammen med kontanthjælpsmodtagere denne besked. Der er tale om borger der ikke modtager social ydelser men bidrager til samfundet med skatte kroner der bliver udsat for denne ubegribelig krænkelse at ejendomsretten, ved at fratage retten til at disponerer over sin egen formue en statslige diskrimination som ikke gælder for andre borger ved at lønmodtageren er underlagt falsk gensidigt forsørgelsespligt uden ægteskabelige rettigheder ved formue og arv, altså ret til hinandens værdiger som det ægte gensidigt forsørgelsespligt bygge på.

Formueforhold for en lønmodtager er den hellige gral. Ved at denne alderdomssikring eller opsparing sker over en lang periode. Jo ældre man bliver jo mere nedsættes mulighederne for at foretage andre valg eller indrette sig på ændringer. Derfor har disse opsparinger traditionelt været beskyttelse som ejendomsret, dette er nu smarte ved kontanthjælpserformen grusomheder. Først fjerner man eksistensgrundlaget fra kontanthjælps modtageren så fjerner man formue og smykker fra lønmodtageren.

De eneste perler vi har er dem der falder fra min kæreste kind.