Når funktionsnedsættelsen er permanent..

Reform af førtidspension og fleksjob

Den 1. januar 2013 trådte en en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. Reformen betyder, at de mest udsatte borgere får en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats. Samtidig bliver fleksjobordningen målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne

Kan man læse på Beskæftigelsesministeriet hjemmesiden det lyder godt MEN lyt til denne link og historien er en anden.

Jura vedrørende Kontatnhjælp og Flexjob