Citat

Og ordet er - Ret til egen indtægt, så enkelt kan det udtrykkes.

Ret til egne penge er en fundamental rettighed i en pengeøkonomi styret samfund, ved .at få målt sin egen menneskeværd altså sit eksistensminimum, dette skal dog have en størrelse, der beskytter den enkeltes ret til værdighed og integritet ”Eksistensminimum kan defineres som det beløb som et menneske må have tilgang til for at kunne overleve med sit menneskeværd intakt i et moderne samfund. Og dermed ret til at få udbetalt et beløb til egen forsørgelse. At fratage denne ret er en ubegribelig krænkelse.