Alligevel indførte staten gensidigt forsørgelsespligt ultimo Juli 2013.

Siden 2009 har været nedsat en kommission, af  Daværende justitsminister, Brian Mikkelsen  som har til formål at undersøge, om den gensidige forsørgerpligt (GF) hører hjemme i vores tidsalder. Denne kommission havde oprindeligt en deadline, som hed efteråret 2012.

Denne blev efterfølgende udsat med et år. Der er endnu ikke kommet en rapport der kunne indikere, hvad kommissionen er nået frem til i sine konklusioner. Alligevel gemnemføre man kontanthjælpreformen med gensidigt forsørgelsespligt Ultimo juli 2013

  • Hvad der er sket med udvalget?
  • Findes der en konklusion?
  • Kendte regeringen til udvalget?
  • Stoppede regeringen udvalgets arbejde, inden den endelige rapport, fordi de ønskede loven bevaret og udvidet?
  • Ignorerede regeringen rapporten og for at gennemføre lovændringen i al hast, inden offentligheden fik kendskab til udvalget?
  • HVAD FOREGÅR DER?
Indholdet af en sådan konklusion fra kommissionen er væsentlig i forhold til problemstillingen omkring forsørgerpligtreglen for titusindvis af ægtefolk og samboende på folke samt førtidspension og kontanthjælpsmodtagere, der nu er underlagt denne forældede lov fra 1925. /Carina Leuenhagen Jensen/

Se også skrivelse fra  KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovs udvalget

Og specifikt under punkt 2.4 fremgår det bl.a.
Citat: ”Herudover skal udvalget overveje behovet for en ændring af bestemmelserne i retsvirkningsloven om ægtefællers forsørgelses- og underholdspligt.

.

 

 

 

 

Link Avisen.dk – Lov om gensidig forsørgelse koster samfundet dyrt  

Link Jyllands-posten – På sporet af et udvalg af Bettina Post socialrådgiver

Link Statensnet.dk –  Betænkning om ligebehandling af samliv og ægteskab inden for sociale lovgivning fra November 1986

Den papirløse familie af Landsdommer Inger Margrete Pedersen

Link – Social Politik nr 6 2013 Gensidig forsørgelsepeligt Af/ Nina Von Hielmcrone er Cand.jur. og lektor ved Aalborg Universitet

L 224 spørgsmål 4
Spm. om, hvornår Retsvirkningslovsudvalget forventes at komme med en indstilling om reglerne om ægtefællers formueforhold og forsørgelses- og underholdspligt m. v. er tidssvarende, til beskæftigelsesministeren

 

 

Recent Posts