tv2lorrybannerSe videoindslag fra tv2 lorry

Københavnske politikere: Lov om gensidig forsørgelsespligt er uklar. På Københavns Rådhus vil flere partier nu ha’ ryddet op i lovgivningen om gensidig forsørgelsespligt.

 

Tv2 lorry journalist

Carina Louise Vallentin

Medvirker:
Ninna Hedeager Olsen  Medl. Beskæftigelses- og integrationsudvalget, Kbh (Enhedslisten)

Sisse Marie Welling Medl. Beskæftigelses- og integrationsudvalget, Kbh (SF)
Christian Danvill kontanthjælpsmodtager Talsmand søgsmål gruppen

 

Et tv indslag fra tv2 lorry om forvaltning af loven om gensidig forsørgelsepligt hvor jeg medvirker, blandt andet om, når kommunen indhenter oplysninger om ens privat liv for at undersøge om man har  kærester og hvor mange gange man dyrker sex. Oversat på mere formelt sprog om man har SAMKVEM hvad faktisk kan betyde “samleje eller anden form for seksuelt samvær” ifølge den danske ordborg.

På spørgsmålet om de forvalter loven forskelig  svare jeg tydeligt JA,   hvordan kan jeg være så sikker på det ?  I forvaltning af loven forkomme denne meget uheldige tekst  “De kan, men de skal ikke” denne tekst er hentet fra  Peragraf   97a  hvor kommunen  kan indrive penge af den forsømilege forsørger DE KAN, MAN SKAL IKKE

 

lov om aktiv socialpolitik
Kapitel 12: Tilbagebetaling m.v.

§ 97 a. Forsømmer en samlever at opfylde sin forsørgelsespligt efter §§ 2 a og 2 b, udbetaler kommunen uddannelses- eller kontanthjælp til ansøgeren. Kommunen kan opkræve et beløb hos samleveren svarende til den udbetalte uddannelses- eller kontanthjælp. Kommunen kan dog kun opkræve beløbet, hvis samleveren efterlades tilstrækkelige midler til at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse.

 

-Et andet punkt er ressourceforløn:
Der står i loven, at man først kan give ressourceforløb, når alle andre muligheder er blevet prøvet. Så kan enhver sige sig selv, at så vil det gå uendeligt langsomt.  der står i lovteksten, at ressourceforløb er sidste mulighed, men at der i bemærkningerne til loven står, at kommunerne ikke behøver at prøve alle muligheder først. De skal blot overveje om mulighederne kan bruges.  Link læs mere fre Retsinfomation – Orienteringsskrivelse om ressourceforløb 

Dette er en meget uheldig måde at lovgive på.

 

 

 

 

. Et anden tydelig eksembel var da kontanthjælpreformen blev indført januar 2014  skulle  unge borger under 30 år  deles op i to grupper,  hvem var uddannelseparat og hvem var ikke , i nogle komurnen  var det 30% andre var det 80%   total tilfældige eller kassetænkning, da den ene  gruppe kun fik halv kontanthjælp og den anden gruppe fik fuld kontanthjælp .

På spørgsmålet om jeg tro at nogen kontanthjælpsmodtagere vil udnytte muligheden for at opsøge de kommuner der forvalter loven mere lempeligt. Det er ikke et spørgsmål om at udnytte systemet,   når ens familie eksistens er truet, det er overlevelse.

 

Link Ekstra Bladet – Købehavnere afkræves svar: Har du sex med din sambo?
Link Avisen – Sex med samboen? 4700 københavnere skal svare
Link Avisen – Embedsmænd sendte sex-breve uden tilladelse
Link Avisen – Så meget snager kommunen i arbejdsløses liv 

 

En sagsbehandler er faktisk den person der ved mest om en i Danmark. Nu ved vedkommende også alt om ens kæreste økonomi og seksuelle forhold og hvilken smykker hun har arvet. Grundet Gensidigt forsørgelsespligt.

Jeg har haft over 200 sagsbehandler nogen af dem møder jeg nede i Netto