Kontanthjælp: Ugifte skal betale skat af gensidig forsørgerpligt

Citat: fra P1 Orientering:
Link til Orientering 11.juni 2013
Link til Orientering 11.juni 2013 Direkte tidslinje 02:00
Tidslinje 02:00

Kommunerne skal i fremtiden ikke skele til, om kontanthjælpsmodtagere er gift eller bare bor sammen som par. Fremover får også ugifte pligt til at forsørge kæresten, hvis han eller hun bliver arbejdsløs. Det skal ikke længere være kommunens opgave.
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen skriver på ministeriets hjemmeside, at “samlevende par (…) hermed ligestilles med ægtepar”. Men det viser sig nu slet ikke at passe. Tvært imod stiller kontanthjælpsreformen fremover ugifte par langt ringere økonomisk end ægtefolk, der bor sammen. Ifølge skattereglerne, skal den ugifte mand eller kvinde, der bliver arbejdsløs nemlig betale skat af de penge, som vedkommende fremover skal ha’ af kæresten i stedet for kontanthjælp. Det skal ægtefolk ikke. Og samtidig kan kæresten IKKE overtage den arbejdsløses bundfradrag, men skal også selv betale fuld skat af sin indkomst, som om han eller hun var enlig.
Det er en borger i Valby, Palle Jensen, der har gjort Folketinget opmærksom på disse øjensynlig uforudsete konsekvenser af kontanthjælpsreformen. Og en lektor i skatteretgiver ham fuldstændig ret i, at kontanthjælpsreformen dermed ikke ligestiller samlevende par med ægtepar – sådan som ministereren siger. Tvært imod.

 

 

Minister vil ændre kontanthjælpsreform efter radioindslag

Citat: fra P1 Orientering:
Link til Orientering 19.juni 2013
Link til Orientering 19. juni 2013 Direkte tidslinje 39:45
Tidslinje 39:45

I sidste uge kunne Orientering fortælle, hvordan kontanthjælpsreformen i praksis slet ikke ligestiller gifte kontanthjælpsmodtagere med ugifte par, sådan som ministeren ellers har understreget.Tværtimod betyder kontanthjælpsreformen, at en arbejdsløs, der ikke er gift med sin kæreste, fremover vil skulle leve af langt færre penge, end hvis de to havde indgået ægteskab.
Beskæftigelsesministeren har derfor i dag fremsat et ændringsforslag, der fritager ugifte par fra at skulle betale skat to gange af de penge, som kæresten med reformen får pligt til at betale til sin arbejdsløse samlever.Men beskæftigelsesministeren ligestiller stadigvæk ikke ugifte økonomisk med ægtepar.Den lovændring, ministeren nu forslår, retter nemlig kun op på en enkelt af de uligheder, som kontanthjælpsreformen medfører mellem ugifte og ægtefolk.

Gamle link (for at se tekst) Link til p1 Orientering