Efter regeringens aftale med SF og EL om finansloven

Fremstod flere toneafgivende politiker og sagde

(citat): “Den, man elsker, overlader man åbenbart til kommunen” Sådan læser jeg regeringens finanslov.
Regeringen gør Danmark til et samfund, hvor man spørger naboen om penge, før man forsørger sig selv. Jeg har svært ved at se, hvorfor man ikke kan bakke op om den gensidige forsørgerpligt. Når to mennesker lever livet sammen, må de da også forsørge hinanden. Jeg så hellere, at man tager sig af sine nærmeste, før man spørger andre.” (citat slut).

Dermed har disse politikere der har stem ja til Gensidigt Frosærgelsepligt ikke helt forstået hvad de har stem igennem,  det er meget skræmmende hvis man læse nedestående som  tydeligt forklager  forskelden imellem et rigtig ægteskab og det falske gensidigt forsørgelsepligt hvor paragraffer smadre mod hinanden.

  • Familien har ikke forsørgelsepligt  over for hinanden over+18 år .
  • Kærestepar kan ikke forsørge hinanden,  uden at blive dobbelt beskattet.
  • Man kan ikke  sidestille et ægteskab og kærestepar

 

 

Her er undtagelsen der går at samlevende underlagt gensidigt forsørgelsepligt ikke skal dobbelt SKAT
Link til skat hjemmeside Frit Underhold, der ydes mellem personer C.A.6.1.3

KÆRESTEPAR MED KUN EN INDTÆGT ER TVUNGET TIL AT VÆRE PÅ KONTANTHJÆLP FOR AT UNDGÅ DOBBELT BESKATNING
Siden man blev gjort opmærksom på dette ‘sindsygehospitalets regelsæt’ i forbindelse med Kontanthjælpsreformen, ændrede SKAT den juridiske vejledning, så personer, der efter reglerne i § 2 b i Lov om aktiv socialpolitik ansés for samlevende, og som efter reglerne i § 2 a har pligt til at forsørge hinanden, ikke skal medregne frit underhold ved indkomstopgørelsen. Dog skal ugifte, som IKKE MODTAGER KONTANTHJÆLP, stadig medregne frit underhold i hht. Lov om gaveafgift og almen skattepraksis til deres indkomst jf. Højesteretsdommen fra 1986 (dvs. værdi af fri bolig, kost, lommepenge, gaver etc.). Det betyder, at hvis den, som modtager såkaldt frit underhold IKKE har penge til at betale gaveafgiften, så er det faktisk gavegiveren, der skal hoste op med skejserne. Helt syret, men sådan er det altså…

 

Børsen officielle link:   En gavmild kæreste kan blive en dyr affære
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/98227/artikel.html#ixzz3LzvquEmw

Citat fra Børsen: “Den ene part i forholdet har eksempelvis 1. mio. kr., som han eller hun lægger ved købet af den fælles bolig, mens den anden kun lægger 200.000 kr. Så har den part i forholdet, der kun har lagt de 200.000 kr. altså pligt til at betale indkomstskat eller gaveafgift af 740.200 kr. – altså det overskydende beløb, som kæresten lægger i boligen i forhold til en selv – minus gavegrænsen på 59.800 kr.” siger Marie Hviid Pedersen.

 

Ny dom kan ruinere papirlæse par
Papirløst samlevende bør holde deres økonomi skarpt adskilt og undlade at forsørge hinanden.

Gaver Mellem Samlevende
Kan rejse flere juridiske problemer,  Det betyder f.eks., at overførelse af en formue, f.eks. et pengebeløb, mellem samlevende som udgangspunkt er skattepligtigt som personlig indkomst for modtageren.

Så store skattefri gaver må du få at chefen
Der er helt klare regler for, hvornår du skal betale skat af gaven

 

Kontanthjælp: Ugifte skal betale skat af gensidig forsørgerpligt

Citat: fra P1 Orientering:
Link til Orientering 11.juni 2013
Link til Orientering 11.juni 2013 Direkte tidslinje 02:00
Tidslinje 02:00

Kommunerne skal i fremtiden ikke skele til, om kontanthjælpsmodtagere er gift eller bare bor sammen som par. Fremover får også ugifte pligt til at forsørge kæresten, hvis han eller hun bliver arbejdsløs. Det skal ikke længere være kommunens opgave.
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen skriver på ministeriets hjemmeside, at “samlevende par (…) hermed ligestilles med ægtepar”. Men det viser sig nu slet ikke at passe. Tvært imod stiller kontanthjælpsreformen fremover ugifte par langt ringere økonomisk end ægtefolk, der bor sammen. Ifølge skattereglerne, skal den ugifte mand eller kvinde, der bliver arbejdsløs nemlig betale skat af de penge, som vedkommende fremover skal ha’ af kæresten i stedet for kontanthjælp. Det skal ægtefolk ikke. Og samtidig kan kæresten IKKE overtage den arbejdsløses bundfradrag, men skal også selv betale fuld skat af sin indkomst, som om han eller hun var enlig.
Det er en borger i Valby, Palle Jensen, der har gjort Folketinget opmærksom på disse øjensynlig uforudsete konsekvenser af kontanthjælpsreformen. Og en lektor i skatteretgiver ham fuldstændig ret i, at kontanthjælpsreformen dermed ikke ligestiller samlevende par med ægtepar – sådan som ministereren siger. Tvært imod.