Her kan man følge forløbet og læse dokumenter og noter ved Udvalgsbehandling

  • Fremsættelse af forslag
  • 1. Behandling
  • Udvalgsbehandling
  • 2. behandling
  • 3. behandling

Link til Folketinget vedrørende L 81  Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Resumé
Med lovforslaget afskaffes kravet om gensidig forsørgerpligt for samlevende i kontanthjælpssystemet. Lovforslaget indeholder desuden en række tiltag, som skal forbedre forholdene for en mindre gruppe kontanthjælpsmodtagere, som kan have særlige behov for støtte gennem målrettede initiativer.

Lovforslaget er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Video fra 3.b behandling for 75 / Imod 36 / I alt 112 VEDTAGET :-)